Velkommen til
Den norske kirke i Krødsherad!


Krødsherad ligger midt i vakre Buskerud. Prestegjeldet har ca 2 200 innbyggere. Menigheten har sokneprest og organist i 100% stilling.
Kirkeverge og øvrig betjening er i deltids stillinger.

Bygda har tre kirker. Ved to av kirkene, Glesne og Olberg, har menigheten på dugnad bygget om de gamle gravkapellene til moderne og praktiske kirkestuer. Olberg kirke er bygdas hovedkirke og ligger på Noresund. Glesne kapell ligger ved Krøderen tettsted lengst sør i bygda. Lengst nord i bygda ligger Veikåker kapell. Alle tre kirkene ligger vakkert til med utsikt mot Krøderfjorden.

 

 Velkommen til våre nettsider!