Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 4-2006:

s.1 -   Forsiden
s.2 -   Andakt   
s.3 -   Nytt fra menighetsrådet   
s.4 -   Mer nytt fra menighetsrådet    
s.5 -   Det skjer i julen  
s.6 -   Intervju med Svein Ludvig Larsen-1
s.7 -   Intervju med Svein Ludvig Larsen-2  
s.8 -   Intervju med Svein Ludvig Larsen-3 
     -   Min julesalme  

s.9  -  Misjonsprosjekt  
s.10 - Nytt nytestamente-1   
s.11 - Nytt nytestamente-2    
s.12 - Gøy til juleselkapet   
s.13 - Årets 50-års konfirmanter  
s.14 - Slekters gang    
s.15 - Dåpsbarna våre   
s.16 - Gudstjenester