Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 3-2007:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Bønneboken som aldri blir utslitt".
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Vandregudstjeneste. Konfirmanter. Vi over 60
s. 5:  Barnas filmkveld. Korene våre - Konsert 26.08.07
s. 6:  Intervju med Karin Råen og Trond Rune Bottolfs
s. 7:  Intervju - forts.
s. 8:  Misjonsvennene. Dikt: Svakhet og styrke
s. 9:  Misjonsprosjektet vårt
s. 10: Slekters gang
s. 11: Dåpsbarna våre
s. 12: Gudstjenesteliste