Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 3-2008:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Vi nærmer oss et jubileumsår"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Korene våre. Misjonsvennene.
s. 5:  Møte med rektor for døveskolen i Morondova.
s. 6:  Intervju med søstrene Tora Gulsvik og Marit Riis.
s. 7:  Intervju - forts.
s. 8:  Kristuskransen. Filmkveld for barna. Vi over 60.
s. 9:  Slekters gang. Årets TV-aksjon.
s. 10: Slekters gang - forts.
s. 11: Dåpsbarna våre
s. 12: Gudstjenesteliste