Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 4-2008:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Hvor starter Juleevangeliet?"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Det skjer i julen
s. 5:  Det skjer i bygda
s. 6:  Juleintervju med ti konfirmanter
s. 7:  Intervju med konfirmanter - forts.
s. 8:  Årets 50-års konfirmanter
s. 9:  Filmkveld for 4-åringene
s. 10: Slekters gang. Dåpsbarna våre
s. 11: Julehilsen fra biskopen
s. 12: Gudstjenesteliste