Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 1-2009:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Påskelektyre"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Menighetsrådsvalg, ny ordning i år. - N.N.Skinnes legat.
s. 5:  Glesne kapell 100 år, side 1
s. 6:  Glesne kapell 100 år, side 2
s. 7:  Glesne kapell 100 år, side 3
s. 8:  Min påskesalme, Kjersti Alme Skjauff velger salme
s. 9:  Fasteaksjon 2009 - NMS Misjonsforening - Andrè Sjo Gustad født.
s. 10: Slekters gang. - Årets konfirmanter.
s. 11: Dåpsbarna våre
s. 12: Gudstjenesteliste