Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 2-2009:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Andreas-korset"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Menighetsrådsvalg, informasjon og kadidatliste
s. 5:  "Lys våken" - 5.klassinger på overnatting i kirken
s. 6:  Veikåker kapell 75 år, side 1
s. 7:  Veikåker kapell 75 år, side 2
s. 8:  Veikåker kapell 75 år, side 3
s. 9:  Fra Glesne kapell sitt 100-års jubileum
s. 10: Slekters gang. - Dåpsbarna våre
s. 11: "Et ensomt liv..."
s. 12: Gudstjenesteliste