Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 3-2009:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Langs gamle stier"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Kirkevalget 2009. Høstens TV-aksjon.
s. 5:  Con Brio fyller 25 år.
s. 6:  Olberg kirke 150 år, side 1
s. 7:  Olberg kirke 150 år, side 2
s. 8:  Olberg kirke 150 år, side 3 - NMS misjonsforening
s. 9:  Historiske hjørne v/Åse Tangerud
s. 10: Slekters gang. - Dåpsbarna våre
s. 11: Fra feiringen av Veikåker kapell sitt 75-års jubileum.
s. 12: Gudstjenesteliste