Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 4-2009:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Guds hjerteslag på jord"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Nytt menighetsråd 2009 - 2011.
s. 5:  Con Brio, jubileumskonsert og julekonsert.
s. 6:  Intervju med Aase Sigrid Ørpen
s. 7:  Intervju med Mari Bøe Skinnes
s. 8:  Trosopplæring i Krødsherad - s.1
s. 9:  Trosopplæring i Krødsherad - s.2
s. 10: Slekters gang. - Misjonsforeningen
s. 11: Dåpsbarna våre. - Julehilsen fra biskopen
s. 12: Gudstjenesteliste