Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 1-2010:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Verdens beste budskap!"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Konfirmanter 2010 - Fasteaksjon 2010 - Misjonsforeningen.
s. 5:  Lina Lunøe Brynildsrud velger påskesalme.
s. 6:  Intervju med 50-årsjubilantene Nils Chr. Skjauff og Truls N. Glesne - s.1
s. 7:  Intervju med 50-årsjubilantene Nils Chr. Skjauff og Truls N. Glesne - s.2
s. 8:  Intervju med 50-årsjubilantene Nils Chr. Skjauff og Truls N. Glesne - s.3
s. 9:  50-årskonfirmanter 2009 - Besøk av Bragernes kirkes guttekor jan 2010
s. 10: Trosopplæring, 5.-6.klasse og 4-åringer
s. 11: Dåpsbarna våre. - Slekters gang
s. 12: Gudstjenesteliste