Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 2-2010:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Gud - Skje - Takk!"
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Intervju med Live Dybendal om Klubb 79.
s. 5:  Intervju med Live Dybendal - forts..
s. 6:  Intervju med Jorunn Høgeli om nytt notehefte
s. 7:  Intervju med Jorunn Høgeli - forts.
s. 8:  Bildekavalkade - Påskeverksted for 4-åringer
s. 9:  Bildekavalkade - Påskevandring for skoleelever
s. 10: Historisk hjørne: Kryllinger på kirkeveg
s. 11: Dåpsbarna våre. - Slekters gang
s. 12: Gudstjenesteliste