Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 3-2010:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: Oseaner av lovsang
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Intervju med Kristin Lindberg om ny messehakel i Olberg kirke

s. 5:  Intervju med Kristin Lindberg - forts.
s. 6:  Intervju med Kristin Lindberg - forts.
s. 7:  Trosopplæring i Krødsherad
s. 8:  Trosopplæring i Krødsherad
s. 9:  Trosopplæring i Krødsherad
s. 10: Trosopplæring i Krødsherad
s. 11: Min salme v/Aase Sigrid Ørpen
s. 12: Korene våre. Misjonsforeningen
s. 13: Årets TV-aksjon
s. 14: Slekters gang. Dåpsbarna våre
s. 15: Dåpsbarna våre.
s. 16: Gudstjenesteliste