Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 4-2010:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: Julefryd og julefred
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Nytt fra menigheten. Julens arrangementer.

s. 5:  Gullkonfirmanter 2010
s. 6:  Trosopplæring: Skaperverkets dag for 5.-6. klassinger
s. 7:  Trosopplæring: Skaperverkets dag - forts. Misjonsforeningen.
s. 8:  Intervju: Hanne Lesteberg Dybendal
s. 9:  Intervju forts.
s. 10: Intervju forts. Slekters gang.
s. 11Dåpsbarna våre.
s. 12: Gudstjenesteliste