Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 1-2011:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: Glederik oppstandelsestro!
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Årsstatistikk 2010. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
s. 5:  Barnas påskekveld. Misjonsforeningen.

s. 6:  Intervju med Gudrun og Kjell Bjørka - s.1
s. 7:  Intervju            "           "       "     - s.2
s. 8:  Con Brio's vårprogram.
s. 9:  Årets konfirmanter.
s. 10: Slekters gang.
s. 11: Dåpsbarna våre.
s. 12: Gudstjenesteliste