Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 2-2011:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: Fornyelsens friske vinder.
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Kirkevalget 2011.
s. 5:  Resultat, fasteaksjonen. NN.Skinnes Legat.

s. 6:  Intervju med Inger Merete Bjerkerud og Truls O. Bjerkerud - s.1
s. 7:  Intervju            "           "       "             "            "               - s.2
s. 8:  Lys Våken 7.-8.mai - med bilder
s. 9:    "     "       "          "       "      
s. 10: Slekters gang.
s. 11: Min salme.
s. 12: Gudstjenesteliste