Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 3-2011:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "På toppen av Sinaifjellet".
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Kirkevalget 2011, stemmeseddel
s. 5:  Con Brio i farta...

s. 6:  Konfirmantenes flaskeinnsamling. NMS misjonsforening.
s. 7:  TROSOPPLÆRING i Krødsherad, Årsplan - side 1
s. 8:  TROSOPPLÆRING i Krødsherad, Årsplan - side 2
s. 9:  TROSOPPLÆRING i Krødsherad, Årsplan - side 3
s. 10: Nytt gudstjenesteutvalg i Krødsherad menighet
s. 11:  Tragedien som rammet Norge 22.juli
s. 12: INTERVJU - Karolina Leversby, ny trosopplærer. Side 1. 
s. 13: INTERVJU - Karolina Leversby, side 2
. Samtalegruppe, pårørende til demente.

s. 14: Slekters gang.

s. 15: Dåpsbarna våre.
s. 16: Gudstjenesteliste