Menighetsbladet for Krødsherad - nr. 4-2011:

s. 1:  Forside
s. 2:  Andakt: "Gud er sårbar i julen".
s. 3:  Nytt fra menighetsrådet
s. 4:  Kirkevalget 2011, resultater
s. 5:  Julens arrangementer
s. 6:  Nytt misjonsprosjekt for Krødsherad i Egypt
s. 7:  Nytt misjonsprosjekt (forts). Konfirmantene våre med på Fasteaksjonen 2012.
s. 8:  Skaperverkets dag okt.2011 - bilder.
s. 9:     "             "             "         "     .
s. 10: 50-års konfirmantene.
s. 11: NMS misjonsforening. Tårnagernter.
s. 12: INTERVJU - V.Buhagen.
s. 13: INTERVJU - V.Buhagen (forts). En spurv.
s. 14: Slekters gang.

s. 15: Dåpsbarna våre.
s. 16: Gudstjenesteliste