Andakter

Kors og krybbe av samme tre
Tanker i en såtid
Kristus selv er bekreftelsen
Vi er kommet for å tilbe ham
Kirken ikke likegyldig
Den første kristne påske
Fred på jord
Oppstandelsen - godt bevitnet
Betesdadammen
Tanker innenfor teksten
Ryktene lever
Pekefingeren og de andre
Født av jomfru Maria
Korsfestet død og begravet
Til konfirmantene
Tanker i fasten
Var han guds sønn?
Når Guds rike kommer