Salmeboka gjennom advent - jul og nyttår

29.nov 1. Herre Gud, ditt dyre navn og ære 28. Jeg synger julekvad  
30.nov 2. Folkefrelsar til oss kom 29. Klinge skal et jubelkor  
01.des 3. Å kom, å kom, Immanuel 30. Et lite barn så lystelig  
02.des 4. Gled deg, du Kristi brud  
03.des 5. Gjør døren høy, gjør porten vid 32. Fra himlen høyt jeg kommer her  
04.des 6. Hvorledes skal jeg møte 33. Det hev ei rosa sprunge  
05.des 7b. Opp, gledest alle, gledest no 34. Ved krubba di der vil eg stå  
06.des 8. Til høgtid no seg samle 35. Den yndigste rose er funnet  
07.des 9. Rydd vei for Herrens komme 36. Her kommer dine arme små  
08.des 10. Blomstre som en rosengård 37. I denne søte juletid  
09.des 11. Jeg løfter opp til Gud min sang 38. Mitt hjerte alltid vanker  
10.des 12. Våkn opp, du som sover 39. Høyr kor englar syng frå sky  
11.des 13. Underlege ting å sjå 40. Å, kom nå med lovsang  
12.des 14. Gå, Sion, din konge i møte 41. En frelser er oss født i dag  
13.des 15a. Kom, konge, kom i morgenglans 42. Å du heilage  
14.des 16. Konge er du visst 43. Stille natt, hellige natt  
15.des 17. Det langt på natt mun vera 44. Det kimer nå til julefest  
16.des 18. Mens frost og vintermørket rår 45. Barn Jesus i en krybbe lå  
17.des 19. No tenner vi det første lys 46. I kong Davids by det hende  
18.des 20b. Lukk opp kirkens dører 47. Glade jul  
19.des 21. Nå tenner vi vår adventskrans 48. Deilig er jorden (2stk)  
20.des 22. Hosianna, Davids sønn (2stk) 49. Kim, alle klokker  
21.des 24. Velsigna du dag over fjordan 50a. Fra fjord og fjære  
22.des 25. Tenn lys! Et lys skal brenne 51. Eg er så glad kvar jolekveld  
23.des 26. Solbarn, jordbarn 52. Du grønne, glitrende tre, goddag 55. Midt i hårdest vinter
24.des 27ba. Et barn er født i Betlehem 53. Å Betlehem, du vesle by 54. No koma Gud englar
25.des 56. En krybbe var vuggen 57. Gjev ikkje glans og gull og prakt 58. Kling no klokka
26.des 73. Korset vil jeg aldri svike 75. Jeg er hos Gud i nåde 76. Joleklokker over jorda
27.des
59. Nå vandrer fra hver en verdens kro
60. Gud sin egen Sønn oss gav 61. Sjå, tusen julelys blir tent
28.des 62. Sæle jolekveld 63. Det lyser i stille grender 64. Nå har vi vaske golvet
29.des 65. Vi ser deg, Herre Jesus 66. Gullet buori saga mii 67. Guds frelse til verda er komen
30.des 68. Nå er den hellige time 69. I en natt så klar og kald 70. Djupaste mørker ligg
31.des 71. Røster fra himlen bryter 72. Vem har tänt den stjärnan  
01.jan 82. I namnet Jesus 83. Saligheten er oss nær 84. Gamleåret seig i hav
02.jan 85. Hans navn skal være Jesus 86. Navnet Jesus blekner aldri 87. Jesus, ja, han alene er Ordet
03.jan 88. Guds Son i krubba funnen 89. Hør nå godt nytt som på jorderik 90. Deilig er den himmel blå
 

 

 

 

 

 

Har du den gamle samleboka - klikk her