Salmeboka (1985) gjennom advent jul og nyttår

27.nov 1. Folkefrelsar til oss kom 28. Nå tenner vi vår adventskrans
28.nov 2. Ditt skaparljos i stjernor bur 31. Jeg synger julekvad
29.nov 3. Å kom, å kom, Immanuel 33. Klinge skal et jubelkor
30.des 4. Gled deg, du Kristi brud
01.des 5. Gjør døren høy, gjør porten vid 35. Du vera lova
02.des 7. Hvorledes skal jeg møte 36. Fra himlen høyt jeg kommer her
03.des 8. Opp, gledest alle, gledest no 38. Det hev ei rosa sprunge
04.des 9. Opp se dagen   39. Hjerte løft din  gledes vinger
05.des 10. Til høgtid no seg samle 41. Den yndigste rose er funnet
06.des 11. På jesu død og dyre sår   42. Her kommer dine arme små
07.des 12. Rydd vei for Herrens komme 44. I denne søte juletid
08.des 13. Blomstre som en rosengård 45. Mitt hjerte alltid vanker
09.des 14. Jeg løfter opp til Gud min sang 46. Nå er frelsens dag opprunnet
10.des 15. Våkn opp, du som sover 47. En frelser er oss født i dag
11.des 16. Når syndeeren rett ser sin våde 49. Å, kom nå med lovsang
12.des 17. Sjå Jerusalem 50. Høyr kor englar syng frå sky
13.des 18. Underlege ting å sjå 51. Å du heilage
14.des 19. Kom, konge, kom i morgenglans 52. Det kimer nå til julefest
15.des 20. Konge er du visst 53. Barn Jesus i en krybbe lå
16.des 21. Herre du herre skal vokse 54. Glade jul
17.des 22. Det langt på natt mun vera 56. Deilig er jorden
18.des 23. Mens frost og vintermørket rår 57. Kim, alle klokker
19.des 24. Lukk opp kirkens dører 58. De hyrder stirrer i natten ut
20.des 25. No tenner vi det første lys 59. Fra fjord og fjære
21.des 27. Det lid med natta 61. Eg er så glad kvar jolekveld
22.des 29. Et barn er født i Betlehem 62. Å Betlehem, du vesle by
23.des 63. No koma Gud englar 64. En krybbe var vuggen
24.des 75. Korset vil jeg aldri svike 77. Jeg er hos Gud i nåde
25.des 65. Kling no klokka 66. Gud sin egen Sønn oss gav
26.des 67. Sæle jolekveld 68. Nå vandrer fra hver en verdens
27.des 69. Joleklokker over jorda 70. Det lyser i stille grender
28.des 71. Vi ser deg, Herre Jesus 72. Bryt ut i sang
29.des Nå har vi vaske golvet I en natt så klar og kald
30.des 84. Saligheten er oss nær 85. Gamleåret seig i hav
31.jan 86. Navnet Jesus blekner aldri 87. Pris vår Gud og Herre stor
01.jan 88. Guds Son i krubba funnen 93. Deilig er den himmel blå