Aktiviteter

KORVIRKSOMHET: 
Kantor Tatiana Sjo Gustad, dirigerer tre kor:

Con Brio
- et blandakor
Con Brio har allsidig repertoar og variert program med opptredener både inn og utenbygds.
Koret deltar aktivt med sang i gudstjenester.
Vi øver torsdager 19.00-21.30 på kirkestua..

For mer info klikk her

Regndråpene
- et barnekor for gutter og jenter fra 4 år og tom 3.klasse.
Koret opptrer ved arrangementer som familiegudstjenester, julekonsert, 17. mai, sang på institusjoner.
Vi synger forskjellige sanger, viser, salmer og passer alltid på å ha tid til litt lek også.
Øvelsene foregår på Olberg kirkestue torsdager kl.17.00-17.45.
For spørsmål kontakt korets dirigent – 99282665 Tatiana
 

Krødsherad ungdomskor
Det «yngste» koret i menigheten vår. Ble startet opp høsten 2015 og er for barn og ungdom fra 4. tom 10.klasse.
Koret opptrer ved arrangementer som familiegudstjeneste, julekonsert, 17. mai og etter forespørsel.
Koret har variert repertoar med noen innslag av pop musikk og akkompagneres av band bestående av:
Tom Runar Jokerud (gitar), Tor Fretland (bass), Stepan Ermilov (trommer) og Tatiana Sjo Gustad (tangenter)

For mer info klikk her
 

 

 

MISJONSFORENING:

Bygda har en misjonsforening som møtes i Olberg kirkestue en gang i måneden. Foreningen og menigheten er sammen om å støtte menighetens misjonsprosjekt, en døveskole på Madagaskar. Hver høst har foreningen loddsalg med trekning 1. søndag i advent.

 


DÅPSOPPLÆRING:

Menigheten deler ut bibelbok til dåpsbarn, kirkebok til 4-åringer, bibler til 11-åringer, konfirmantbibel til konfirmantene og bibel til brudepar . Det legges stor vekt på å gi konfirmantene et opplevelsesrikt og meningsfullt konfirmantår. I forbindelse med trosopplæringsreformen er det satt i gang opplevelseskvelder for 4-åringer i forbindelse med utdeling av barnas kirkebok hvert år.

 ANDRE AKTIVITETER:

Gjennom året arrangeres det mange ulike typer gudstjenester og arrangementer:

- Misjonsfest
- Fest for konfirmanter
- Medarbeiderfest
- Ung messe
- Kontakt med skolene
- Konfirmantjubileum for 50-års konfirmanter
- Vandregudstjeneste
- Høsttakkefest
- Allehelgensgudstjeneste
- Lysmesse i advent
- Julekonsert i desember
- Menighetens juletrefest
- m.m.