Nyheter:

 

Langfredag

Opptak fra kveldsgudstjeneste

Kirkevalget er ferdig

Her er resultatet for menighetsrådet

Konfirmant

7.juni var den store dagen for våre konfirmanter
Her er noen tanker som gamlepresten Kjartan Almås i sin tid, delte med oss
 

Pinsefeiring

I anledning 1.pinsedag "velsignet" menigheten Tour of Norway etter endt gudstjeneste i Olberg
Under finnes et opptak fra kveldsgudstjeneste på Kristi himmelfartsdag

Familien Skjauff på flyttefot

Les om soknepresten vår som takker av etter 12 års tjeneste i bygda vår.
Intervju i siste menighetsbladet
Fra arkivet kan vi også finne fram og lese den første andakten hans: Øs til deg med glede
Takk for våren og lykke til videre i Ringerike
 

Vandregudstjeneste

Du kan her høre et utdrag fra vandregudstjenesten i Veikåker 23.november 2014.