Begravelse

Hva gjør vi nå? 

Alt har sin tid – også døden. Det knytter seg sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. De fleste har ønske om å få ta avskjed, og få mulighet til å ta fram og dele minner. Det kan være gode minner som beriker oss, og noen ganger vonde minner som vi kan trenge hjelp til å bearbeide.

Gravferden har stor betydning for de fleste av oss. Den gir anledning til en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakten og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning. Vi opplever forskjellig og sørger forskjellig. Men mange har opplevd at sorgen med tiden kan omdannes til en ressurs i menneskers liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir en fin markering av en viktig begivenhet i familien og vennekretsen.

Planleggingen

I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd.
Det enkleste og mest vanlige er å kontakte et begravelsesbyrå. De vet hva som skal gjøres og hjelper til med å organisere alt eller deler av det som skal ordnes i forbindelse med begravelsen.

De pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte være gode samtalepartnere. Kontakt kirkekontoret på tlf. 32 14 92 00 for nærmere informasjon og avtaler.


På Den norske kirkes nettside kan du finne mer informasjon om gravferder:

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=208