DÅP
- VEIEN INN I KIRKEN 

Ønsker du dåp?

Dåp er en god tradisjon med røtter nesten to tusen år tilbake. Ved dåpen blir vi Guds barn og medlem av kirken. Dåpsdagen med gudstjeneste i kirken og selskap hjemme er en merkedag i livet som vi feirer sammen med familie, venner og menighet.

I Den norske kirke blir de fleste døpt når de er mellom 2-6 måneder gamle, men det er ingen aldersgrense for dåp.

Hvordan går du fram?

 • I gudstjenestelisten her på hjemmesiden (se knapp til venstre på siden), kan du se når det er gudstjenester i den kirken du ønsker å døpe barnet. Hvis du ikke finner en dato som passer, kan du kanskje velge en av de andre kirkene.
 • Ring Krødsherad kirkekontor, tlf. 32 14 92 00. Sammen finner vi tid og sted for dåpen.
 • Vi trenger følgende opplysninger:
  Barnets navn og personnummer
  Foreldrenes navn, adresse, fødselsnummer og telefonnummer
  Faddernes navn
 • Hvis barnets navn ikke er helt bestemt enda, kan det oppgis senere. Vi trenger å få vite om det er sendt navnemelding til folkeregisteret. Navnemeldingen må være i orden senest til dåpssamtalen.
 • Navn på faddere kan også oppgis senere, de må være klare senest til dåpssamtalen.
 • Et par uker før dåpen tar presten kontakt med dere for å avtale en dåpssamtale. Denne foregår enten hjemme hos dere, eller på kirkekontoret. I dåpssamtalen snakker vi om hva dåpen er, hvordan den foregår, og om hvordan foreldrene kan følge opp dåpen.


Faddere

Ved dåpen skal barnet ha faddere. Nedre aldersgrense for faddere er fylte 15 år. Fadderne må være medlem av Den norske kirke eller et annet kristent trossamfunn som godtar barnedåp. Foreldrene kan ikke være faddere. Barnet skal ha minst to faddere, og kan ha inntil seks.

Bor du utenfor Krødsherad?

Hvis du bor i en annen menighet og ønsker dåp i Krødsherad, tar du kontakt med oss og avtaler tid og sted for dåp. Deretter tar du kontakt med menigheten der du bor, og sier ifra at du har avtalt dåp hos oss. Da vil de sende oss de nødvendige papirene, og en prest der du bor tar kontakt for en dåpssamtale.

Dåpssamtalen foregår som regel der du bor, hvis ikke annet er avtalt. Presten som skal døpe barnet, vil gjerne ha en kontakt med dere noen dager før dåpen for å høre at alt er greit. Han vil også gi dere anledning til å spørre hvis det er noe dere lurer på.
 

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om dåp hvis du klikker på denne linken:
http://www.kirken.no/?event=showArticle&FamID=210