Diakoniutvalget


Hva er egentlig diakoni? ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” (Fra diakoniplan for DnK).

I Krødsherad ønsker vi å opprettholde diakoniutvalget som arbeider med å videreføre det diakonale arbeidet som allerede finnes i menigheten, og se på muligheten for å etablere eventuelle nye tiltak. I diakoniutvalget sitter Olav Arne Gabriel Sønsteby.

Vi har en ledig plass! Kanskje nettopp du har noen innspill til hva diakoniutvalget kan jobbe med, eller kunne tenke deg å være med? I så fall, hjertelig velkommen til å ta kontakt!
 

MEDVANDRER PÅ VEIEN HJEM – ET TILBUD OM SAMTALE/SJELESORG

Kanskje ønsker du deg -
en som lytter og samtaler med deg om det du har på hjertet?
Det kan være tanker og spørsmål om tro og tvil, eller andre ting i livet.
Kanskje du går et stykke livsvei -
hvor du kunne tenke deg en medvandrer, et sted å legge av det som tynger?
Kanskje ønsker du bare å dele en stund –
med en annen innfor Guds ansikt? Det å bli lest høyt for fra Bibelen. Å bli bedt for/med. Å høre en liten andakt eller en salme, og velsignelsen.
Med uttrykket "medvandrer på veien hjem" legger vi som kristne til grunn at Gud, gjennom sin sønn Jesus Kristus viste oss veien hjem. Denne veien kaller han oss til å gå, og til å hjelpe hverandre frem på. Og han lover å selv gå med oss inntil vi en gang er fremme.
”En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer”. (5. Mos. 33, 27)
"Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere." (Joh. 16,22).
 

Vi er:
Olav Arne G. Sønsteby, kirketjenervikar. Webansvarlig for Krødsherad menighets hjemmeside. Har bibelskolekurs. Synger i Con Brio.

Velkommen til å ta kontakt.