”Be for meg!”

Når vi ber, rører vi ved Guds arm, skriver H.E. Wisløff i andaktsboka ”Stille stunder på veien hjem”.
Det betyr ikke at alt som er vondt slettes ut, hvor gjerne vi enn kunne ønske oss det. Her i verden er vi ikke spart for ytre trengsler og motgang. Men midt i trengslene gjemmer Gud velsignelser. Når vi ber, kan Gud gi oss av sin fred, styrke og visdom gjennom det som er vanskelig og krevende. Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn, skriver Joseph Scriven i den kjente salmen ”Hvilken venn vi har i Jesus”.

Mange mennesker har erfart at det kjentes godt å bli bedt for i ulike livssituasjoner.
Samtidig kan det oppleves vanskelig å si: ”Vil du be for meg?” Vi i diakoniutvalget ønsker å senke denne terskelen, og vi ønsker å bidra med forbønnstjeneste. Blant andre vil vi gjerne be for etterlatte etter dødsfall, for dåpsbarn og konfirmanter.
Vi vil også åpne for muligheten for at enhver som ønsker det, kan søke forbønn – også anonymt:

Velkommen til å skrive inn ditt forbønnsønske i feltet under.

Du kan være anonym. Det du skriver vil kun bli sett av medlemmene i diakoniutvalget,
og vi vil ta det med i bønn.