Velkommen til kirke i 2020  

Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester

 

 

Februar

 

Søndag 2. feb - 5.søn i åpenbaringstiden

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 9. feb - Såmannssøndag

Olberg kirkestue kl. 11: Karnevalsgudstjeneste

 

Søndag 16. feb - Kristi forklarelsesdag

Olberg kirkestue kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 23. feb - Fastelavenssøndag

Kapellet på Sole kl. 11: Nattverdgudstjeneste

 

 

Mars

 

Søndag 1. mars - 1.søn i fastetiden

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 8. mars - 2.søn i fastetiden

Olberg kirke kl. 11: Karnevalsgudstjeneste

 

Søndag 15. mars - 3.søn i fastetiden

Kapellet på Sole kl. 11: Nattverdgudstjeneste

 

Søndag 22. mars - Maria budskapsdag

Haglebu Fjellkirke kl. 11: Gudstjeneste konfirman weekend

 

Søndag 29. mars - 4.søn i fastetiden

Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

 

Kirkeårets samlede tekster