Velkommen til kirke i 2018  

Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester

 

 

Mai

 

Søndag 20. mai - Pinsedag

Glesne kapell 11: Høytidsgudstjeneste

 

 

Torsdag 27. mai - Treenighetssøndag

Olberg kirke 17: Samtalegudstjeneste med konfirmantene.

 

 

Juni

 

Søndag 3. jun - 2.søndag i treenighetstiden

Olberg kirke 11: Konfirmasjonsgudstjeneste

 

Konfirmanter fra 2008

 

Søndag 17. jun - 3.søndag i treenighetstiden

Veikåker kapell 11: Gudstjeneste

 

Søndag 24. jun - Sankthansdagen

Glesne kapell 11: Gudstjeneste

 

 

Juli

 

Søndag 1. jul - 6.søndag i treenighetstiden

Olberg kirke 12: Folketonemesse frå Ål.
                      Areopagos har samling på Norefjell og medvirker på gudstjenesten.

 

Fra folketonemessa 2016

 

Søndag 15. jul - 8.søndag i treenighetstiden

Veikåker kapell 11: Gudstjeneste. Pilegrimsvandring

 

Søndag 29. jul - Olsok

Glesne kapell 11: Gudstjeneste

 

 

 

Kirkeårets samlede tekster