Gudstjenester 2021  
Informasjon pga koronatiden
- Det kan være inntil
100stk i kirken
-
Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

 

Mars

 

Søndag 7. mars - 3.søn i fastestiden

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

Neste gudstjeneste er usikkert

Følg med på facebook

Titt på feks videoen til Kjell Bjørka
fra en påskeopplevelse