Gudstjenester 2020  
Informasjon pga koronatiden
- Det kan være inntil
50stk i kirken
-
Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

 

 

Desember

 

Søndag 13.des - 3.søndag i advent

Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste

 

Torsdag 24.des - Julaften

Ingen gudstjeneste dessverre.

 

Fredag 25.des - 1.juledag

Olberg kirke kl. 12: Høytidsgudstjeneste
Max. 50 tilstede med 2meters avstand.
Påmelding:
Mail: tatiana.sjo.gustad@gmail.com
Tlf.: Truls, kirkeverge, 99510639 ( helst sms)

 

 

Januar 2021

 

Søndag 3.jan - Kristi åpenbaringsdag

Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 10.jan - 2.søndag i åpenbaringstiden

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste med dåp

 

 

 

Kirkeårets samlede tekster