Velkommen til kirke i 2017  

Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester

 

 

 

November

 

Søndag 5. nov - Allehelgensdag

Olberg kirke kl. 11: Allehelgensgudstjeneste. Con Brio bidrar

 

Søndag 12. nov - 23. søndag i treenighetstiden

Olberg kirkestue: "En stille time"

 

Søndag 19. nov - 24. søndag i treenighetstiden

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 26. nov - Domsdag / Kristi  kongedag

Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste
 

 

Desember

 

Søndag 3. des - 1.søndag i advent

Olberg kirke kl. 11: Familiegudstjeneste med 4 årsbok

 

Onsdag 6. des

Glesne kapell kl. 18: Lysmesse med konfirmantene

 

Søndag 10. des - 3.søndag i advent

Olberg kirke kl. 16: Julekonsert

 

Søndag 24. des - 4.søndag i advent

Glesne kapell kl. 14: Julaftengudstjeneste

Olberg kirke kl. 16: Julaftengudstjeneste

 

Mandag 25. des - 1.juledag

Olberg kirke kl. 12: Høytidsgudstjeneste

 

Søndag 31. des - Nyttårsaften

Olberg kirkestue kl. 11: Gudstjeneste

 

 

Kirkeårets samlede tekster