Velkommen til kirke i 2019  

Kirkekaffe etter de fleste gudstjenester

 

 

April

 

Søndag 7. april - 4. søn i fastetiden

Sole Gjestegård kl. 11: Gudstjeneste i Sole. Arr. Sole kommunitet

 

Søndag 14. april - Palmesøndag

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

Torsdag 18. april - Skjærtorsdag

Olberg kirke kl. 18: Gudstjeneste. Kveldsmat etterpå

 

Fredag 19. april - Langfredag

Veikåker kl. 19: Gudstjeneste. Con Brio deltar

 

Lørdag 20. april - Påskeaften

Olberg kirkestue kl. 17: "Stille time"

 

Søndag 21. april - 1.Påskedag

Olberg kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste med dåp

 

mandag 22. april - 2. Påskedag

Olberg kirkestue kl. 18: Kulturkveld. Kina-lysbildekåseri.

 

Søndag 28. april - 2. søn i påsketiden

Olberg kirke kl. 11: Lys våken.

 

 

Mai

 

Søndag 5. mai - 3. søn i påsketiden

Sole Gjestegård kl. 11: Gudstjeneste i Sole. Arr. Sole kommunitet

 

 

Søndag 12. mai - 4. søn i påsketiden

Glesne kapell kl. 17: Samtalegudstjeneste. Konfirmantfest etterpå.

 

Fredag 17. mai - Grunnlovsdagen

Olberg kirke kl. 10: Gudstjeneste (offer menighetsbladet)

 

Søndag 26. mai - 6. søn i påsketiden

Krøderen samfunnshus kl. 17: Vårkonsert
 

Søndag 30. mai - Kristi himmelfartsdag

Veikåker kl. 11: Familiegudstjeneste m misjonsfokus. Grilling og natursti

 

 

 

 

Kirkeårets samlede tekster