Gudstjenester 2020  
Informasjon pga koronatiden
-
Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

 

November

 

Søndag 1.nov - Allehelgensdag

Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 8.nov - 23.søndag i treenighetstiden

Glesne kapell kl 11: Gudstjeneste

 

Søndag 22.nov - Kristi kongedag

Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste konfirmant jubileum

 

Søndag 29.nov - 1.søndag i advent

Olberg kirke kl. 11: Familiegudstjeneste - 4årsbok

 

 

 

 

Kirkeårets samlede tekster