Gudstjenester 2020  
Informasjon pga koronatiden
-
Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer.
- God hygiene.
- God avstand og minst mulig kontakt mellom personer.
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

 

 

Mai

 

Søndag 17. mai - Nasjonaldagen

kl. 11: Nettgudstjeneste

 

 

Torsdag 21.mai - Kristi himmelfartsdag

Ingen gudstjeneste - gjenhør fra 2015

 

Søndag 24.mai - Søndag før pinse

Olberg kl. 11: Gudstjeneste

Maks 50 tilstede

 

Søndag 31. mai - Pinsedag

Glesne kapell kl. 11: Høytidsgudstjeneste med dåp

Maks 40 tilstede

 

Juni

 

Søndag 7. juni - Treenighetssøndag

Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste

Maks 25 tilstede

 

Søndag 21. juni - 3.søndag i treenighetstiden

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste med dåp

Maks 40 tilstede

 

 

Kirkeårets samlede tekster