Gudstjenester 2021  
Informasjon pga koronatiden
- Det skal være
2meters avstand i kirken
- De som bor i samme husstand kan sitte sammen
Olberg kirke
70 stk
Glesne kapell
35 stk
Veikåker kapell
25 stk
- Bruk gjerne munnbind ved inn og utgang
-
Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
- Husk god hygiene
- Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.

 

 

Juni

 

Søndag 13. juni - 3.søn i treenighetstiden

Veikåker kapell kl. 11: Gudstjeneste
 

Søndag 20.juni - 4.søn i treenighetstiden

Glesne kapell kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 27.juni - 5.søn i treenighetstiden

Olberg kirke kl. 11: Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Tormod Moviken

 

 

Juli

 

Søndag 11. juli - 7.søn i treenighetstiden

Veikåker kapell kl. 18: Gudstjeneste
 

Søndag 25.juli - 9.søn i treenighetstiden

Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste

 

August

 

Søndag 1. aug - 10.søn i treenighetstiden

Glesne kapell kl. 18: Gudstjeneste
 

Søndag 15.aug - 12.søn i treenighetstiden

Olberg kirke kl. 11: Gudstjeneste

 

Søndag 22.aug - 13.søn i treenighetstiden

Veikåker kapell 11: Gudstjeneste

 

 

 

Følg ellers med på facebook