Vaskedugnad 5. april 20
13
 

 

Kirkestua trengte en nedvasking

Frivillige stilte opp
og tok vaskefilla fatt

Både høyt og lavt