"Lys våken" i Olberg kirke
 
Trosopplæringsutvalget i Krødsherad arrangerte Lys Våken helgen 27 – 28. mai. 30 barn var påmeldt, og sogneprest Nils Christian Skjauff, trosopplærer Karolina Leversby og englevakter sørget for et opplevelsesrikt overnattingsdøgn i kirka.

Lys våken er et arrangement som foregår i menigheter over hele landet. Det gjennomføres på forskjellige tidspunkt i året og er en del av trosopplæringen i Den norske kirke.

Lørdag møtte spente 5. og 6. klassinger opp i Olberg kirke. Det var lagt opp til et variert program med aktiviteter både ute og inne. Fotball og ”Boksen går” var populære uteaktiviteter.
 
Inne øvde de inn en sang som skulle framføres i kirken på søndag, og fem av barna skulle si litt under prekenen og lede søndagens forbønn.

  Taco, skattejakt og en tur opp i kirketårnet avsluttet en flott kveld. Overnatting i kirken var spennende og de fleste fikk noen timers søvn.

  Småtrøtte, men fornøyde møtte barna opp til frokost før de siste forberedelsene til gudstjenesten ble gjort. Temaet var Pinse og Verdensmisjonen.

Lys våken handler om å være lys våken for det som skjer rundt oss. Vi skal være lys våken for hverandre, for Gud og for oss selv. Det klarte vi og barna reiste fornøyde og ”Lys våkne” hjem.