Pilegrimsvandring til Veikåker 15.juni 2014

Første stopp i skygge

Pause ved Taltjern

Fantastisk utsikt mot Norefjell

Pilegrimer i alle aldre