Krødsherad har blitt trosopplæringsmenighet!    (September 2009)

Her er bilder fra søndag 13. september 2009 i Olberg, der vi hadde gudstjeneste med konfirmantpresentasjon og markering av at vi er blitt ”Trosopplæringsmenighet!”

Dette ble markert med stor bløtekake og sjokoladekake, og med ballonger og smellbonboner!

Svindal Barne- og Ungdomskantori gjestet oss denne dagen og deltok med vakker sang både under gudstjenesten og på kirkekaffen.

Med vennlig  hilsen
Nils Christian S.

Foto: Nils Christian Skjauff