Glesne kapell

Glesne kapell ligger lengst sør i bygda, ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo: Følg rv 7 mot Gol, ta av ved Sokna til rv 280 mot Krøderen). Kjør til tettstedet stasjonen på Krøderen, ta til høyre mot Sigdal. Følg denne veien ca 3 km. Kapellet ligger på høyre hånd.

Kapellet er bygd i 1908 og er en langkirke bygd i tre.
Altertavlen - "Kvinnene ved graven" - er malt av Anders Kongsrud.
Antall sitteplasser er 250.

Glesne kirkestue er et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midt på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt i bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter. Kan leies til mindre sammenkomster.

 

  
         Døpefonten


          Glesne kapell og kirkestue


        Altertavlen