Olberg kirke
Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirken på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum.

Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirken ble innviet den 19. oktober 1859. Jørgen Moe, som da var prest i bygda, engasjerte seg veldig i prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirken revet, - det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold.

Fra den gamle kirken er døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre i koret. Altertavlen "Jesu dåp" er malt av Azel Ender i 1878. Fire glassmalerier i koret er laget av Emanuel Vigeland i 1917. Lysekronen er fra 1900, og kirkeskip fra 1878.
Antall sitteplasser er 600.
 

  
Olberg kirke

  
         Prekestolen i
         Olberg kirke

                                 
                           Glassmalerier i Olberg kirke                                               Alterduken


 

 

Olberg kirkestue


 Olberg
kirkestue
 


 

Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Se bildet av kirken. Hoveddelen er gravkapellet som ble bygd i 1939. Kirkestua slik den framstår i dag ble vigslet og innviet i 1992. Det ble ved starten av 90-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den er i dag. Gudstjenester blir lagt hit i januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort, trivelig forsamlingslokale. For eventuell leie av kirkestua, kontakt kirkekontoret, tlf. 32 14 92 00.
        
     Kjøkkenet                       Storstua i Olberg kirkestue                    Alterpartiet tas fram ved gudstjenester