Konfirmasjon

HVA ER KONFIRMASJONEN?

Gjennom konfirmasjonstiden får ungdom opplæring i den kristne tro. Konfirmasjonstiden avsluttes med en konfirmasjonsgudstjeneste der menigheten ber for hver enkelt konfirmant. Konfirmasjon betyr bekreftelse: Det er Gud som bekrefter for de unge at hans tilbud om frelse og tilgivelse står ved lag, og at han vil være med dem alle dager inntil verdens ende.

Konfirmasjonen er et tilbud til døpte ungdommer. Tilbudet er også åpent for ungdom som ikke er døpt, disse må da bli døpt dersom de ønsker å delta i selve konfirmasjonshandlingen. 

Konfirmasjonstiden i Krødsherad

Om våren sendes det ut invitasjon til de som er aktuelle for konfirmasjon kommende skoleår. De som melder seg på, starter med undervisning etter skolestart om høsten. Det er undervisning ca. hver 3 uke.
I september er det konfirmantpresentasjon på en gudstjeneste i Olberg kirke. Før jul deltar konfirmantene på lysmesse. Før påske er de med på fasteaksjonen, og i mars/april er det konfirmant-weekend. Trenger du nærmere informasjon, kan du kontakte kirkekontoret på tlf. 32 14 92 00.

Konfirmasjonsdagen er 5.juni

Liste over årets konfirmanter