Krødsherad prestekontor
Kirkestua, 3536 Noresund.
E-post:
trulsnglesne@gmail.com
Tlf. 32 14 92 00
Kontoret er betjent mandag og onsdag kl. 9-15

Sokneprest
Tormod Moviken, Jarenveien 431, 3370 Vikersund
Tlf. 959 30 173
E-post: tmsokneprest.krodsherad@gmail.com

Kantor
Tatiana Sjo Gustad, 3535 Krøderen
Tlf. 992 82 665

Trosopplærer
Ann Karolina Olsson Leversby, 3330 Skotselv
Tlf. 975 48 020
E-post: karolina.leversby@sigdalkirke.no

Kirkeverge
Truls N. Glesne, 3535 Krøderen
Treffes på prestekontoret mandag og onsdag kl 9-15.
Tlf. 32 14 92 00 - 995 10 639
E-post:
trulsnglesne@gmail.com

Kirkegårdsarbeider
Per Olav Riis, 3536 Noresund,
Tlf. 906 62 886

Menighetsrådet
Leder: Kristin Øverli, 3536 Noresund,  tlf. 984 80 409
Nestleder: Gudrun Bjørka, 3536 Noresund, tlf. 970 64 535

Web-ansvarlig
Olav Arne Gabriel Sønsteby, tlf. 975 31 565
E-post:
stetinden@gmail.com