Krødsherad prestekontor
Kirkestua, 3536 Noresund.
E-post: rune.kleven@gmail.com
Kontoret er betjent mandag og onsdag kl. 9-15
Mandag er sokneprest og kantors fridag

Sokneprest
Sorle S. Hovdenak, Åmot
Tlf. 951 29 219
E-post: sorlesh@gmail.com

Kantor
Tatiana Sjo Gustad, Krøderen
E-post: tatiana.sjo.gustad@@gmail.com
Tlf. 992 82 665

Trosopplærer
Ann Karolina Olsson Leversby, Skotselv
Tlf. 975 48 020
E-post: karolina.leversby@sigdalkirke.no

Kirkeverge
Rune Kleven, Åmot
Treffes på prestekontoret mandag og onsdag kl 9-15.
Tlf. 919 96 322
E-post: rune.kleven@gmail.com

Kirkegårdsarbeider
Per Olav Riis, Noresund,
Tlf. 906 62 886

Menighetsrådet

Nestleder
: Gudrun Bjørka, Noresund, tlf. 970 64 535

Web-ansvarlig
Olav Arne Gabriel Sønsteby, Noresund tlf. 975 31 565
E-post:
stetinden@gmail.com