Linker

          KIRKEN:

          ٠ Kirken.no
          ٠ Tunsberg bispedømme

          ORGANISASJONER:

          ٠ Det norske misjonsselskap, NMS
          ٠ Institutt for Sjelesorg
          ٠ Institutt for Kristen Oppseding - IKO
          ٠ Kirkens SOS
          ٠ Nettkirken.no (Sjømannskirken)
          ٠ Tro og Lys Norge


          MENIGHETER:

          ٠ Drammen kirker
          ٠ Hønefoss menighet
          ٠ Mjøndalen menighet
          ٠ Modum menighet
          ٠ Nedre Eiker menighet
          ٠ Øvre Eiker menighet
 

 

 
BIBELEN:

٠ Bibelselskapet
٠ Dagens bibelord


FOR BARN OG UNGE:

٠ Biblegamezone
٠ Dåpsklubben Tripp-Trapp
٠ Nettsprell (Søndagsskolen)
٠ Unge spør


ANDRE:

٠ Krødsherad kommune