Medlemskap i
Den norske kirke 

Medlemskap

Alle som er døpt i kirken, er medlemmer av kirken. Medlemskapet gjelder  livet ut, såfremt man ikke aktivt melder seg ut.

Barn anses å høre inn under Den norske kirke fra fødselen av, såfremt en av foreldrene er medlem. Barnet blir medlem ved dåpen. Hvis barnet ikke blir døpt, hører det inn under Den norske kirke fram til det fyller 18 år. Fra fylte 18 år, anses det ikke lenger å høre inn under Den norske kirke.

Innmelding

Fra 15. august 2016 ble det mulig å melde seg inn og ut av Den norske kirke elektronisk. Der kan man også sjekke egen medlemsstatus. Det brukes samme ID-port som blant annet til nettbanken.
Link til denne siden er:
kirken.no/medlem 
På nettet får man samtidig attest for inn- og utmeldelse. Attesten kan lagres eller skrives ut. Det lokale kirkekontor får automatisk melding.
Det er fortsatt mulig å melde seg ut og inn ved å fylle ut og levere skjema til kirkekontoret.
Barn under 15 år må meldes ut av foreldrene. Dette foregår som tidligere ved utfylt skjema og ikke elektronisk.

Den enkelte person bestemmer selv om han eller hun vil være medlem av Den norske kirke. Fordelene ved å være medlem er at man hører til et fellesskap. Det trengs medlemskap for å vies i kirken og for å kunne avgi stemme ved menighetsrådsvalg og for å kunne ha verv og funksjoner og være ansatt i en stilling i kirken.