Menighetens misjonsprosjekt

Vi er med i Egypt

Den 25. september 2011 skrev vi under på en ny misjonsavtale med det Norske Misjonsselskap. Avtalen ble undertegnet i Olberg Kirke under gudstjenesten denne dagen. Områdeleder Reidun Andersen Weberg deltok i gudstjenesten, og på vegne av menigheten undertegnet menighetsrådets leder, Kirsten M. Andersen, avtalen. Vi har forpliktet oss til å samle inn minst 4000 kr pr. år for å støtte opp om driften  av et hjem for gatebarn og foreldreløse i Kairo i Egypt, samt å støtte en mobil øyeklinikk.

Bydelen Helwan, rett sør for Kairo, er preget av fattigdom, høy kriminalitet, dårlig helse- og skoletilbud og kompliserte familieforhold. Mange barn lever på gata. Noen må ta seg arbeid i
10–11-årsalderen. Andre får problemer på grunn av rus eller kriminalitet. Mange er foreldreløse.

I dette området driver den egyptiske humanitære organisasjonen ”Great Flood Society” (GFS) et senter i samarbeid med lokale koptiske og protestantiske kirker. Senteret har en rekke ulike tiltak som omfatter både helsearbeid, barnehage, opplæring og barnehjem for foreldreløse og gatebarn.
Det Norske Misjonsselskap, som er ”Great Flood Societys” første utenlandske samarbeidspartner,
har gjort det mulig å bygge barnehjemmet, kjøpe tilleggstomt og bygge på den. Dette er en viktig utvidelse. Arbeidet skaper stort engasjement og gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Vårt nye Misjonsprosjekt støtter også den lokale øyeklinikken som administreres fra dette senteret
i Helwan i Kairo. Spesielt i øvre Egypt  lider en stor prosent av befolkningen av øyesykdommer som elveblindhet og grå stær. Mange får synet tilbake takket være en enkel operasjon.

Ved å støtte Krødsherad Menighets misjonsprosjekt, kan du være med å utvise helt konkret nestekjærlighet. Husk også å be for de kristne i Egypt, som utgjør en minoritet i landet og som 
ofte blir forfulgt og motarbeidet pga sin tro på Jesus.              
                           Nils Chr.Skjauff

 

Bilder fra Egypt
Foto: N.Chr.Skjauff