Nattverd
Hva er nattverd?

Nattverden er et måltid som Jesus innstiftet for sine venner.
Han ba oss feire dette måltidet til minne om ham.

Nattverden består av et stykke brød og et lite beger med vin. Jesus sa at brødet er hans legeme som er gitt for oss, og vinen er hans blod som er utøst til soning for våre synder. Gjennom nattverdmåltidet kan vi på en konkret måte få ta imot Jesus. Han tar bolig i den troendes kropp. Gjennom dette måltidet tar vi imot Jesu liv, vi får tilgivelse, og vi får styrke til å leve videre i troen på ham.

Hvem kan gå til nattverd?

Alle som ønsker fellesskap med Jesus, kan gå til nattverd. Det finnes ikke noe annet kriterium enn at du ønsker at Jesus skal hjelpe deg, tilgi deg og være hos deg.


På Den norske kirkes nettside kan du lese mer om nattverd:

og: Unge spør-spalten