Trosopplæring i Krødsherad

I tidligere tider lærte den oppvoksne slekt mange av bibelens kjernefortellinger og vår salmeskatt å kjenne gjennom et særskilt kristendomsfag i skolen. Nå er det den enkelte lokalmenighet som har overtatt dette undervisningsansvaret.

De viktigste formidlere av kristen tro til barn er så absolutt foreldrene selv. Noen minutters lesning fra en illustrert bibelbok og en enkel kveldsbønn, gir barna en uvurderlig livsbagasje. Da styrkes deres kjennskap til Jesus og de lærer å ta i bruk bønnens gave.

Da barna ble døpt var det ikke bare foreldrene og fadderne som lovet å se til at barna får trosopplæring, lokalmenigheten og hele kirken lovet også å bistå med dette.

Det skjer nå noe stort og gledelig; lokalmenighetene i hele landet gis nå ekstra midler til å utvikle gode trosopplæringsprogram for barn og unge. For alle døpte fra 0 – 18 år har rett på et tilbud om trosopplæring i sin hjemmemenighet. Barna blir ved dåpen  fullverdige medlemmer av kirken, så må de også  få  sette farge på menighetslivet  i bygda vår.

Frivillige og ansatte i Krødsherad menighet går sammen om gjennomføringen av trosopplæringstiltak. Men en svært viktig ressurs vil også barnas foreldre være. Et barn kommer seg jo ingen plass om ikke far eller mor kan hjelpe dem med transport. Vi håper også at foreldrene kan bistå med praktisk hjelp under gjennomføringen av de ulike typer arrangement.

Se vår facebook-side


Våren 2017: 0 til 15 år

Det blir sendt ut invitasjon i god tid før alle arrangement, så dere kan sette av tid i familieprogrammet.
I invitasjonene vil det stå flere detaljer omkring samlingen, for eksempel fremmøtetider og sted, samt måltider, klær og utstyr som er lurt å ha med seg.

Hva skjer For hvem Tema

Ved dåp:

1-2 uker før et barn skal døpes.

Dåpsbarnets familie
Presten besøker dåpsbarnets hjem etter avtale.
Dåpens innhold.
Fra menigheten gis:
Informasjonsfolder til fadderne, dåpslys, brodert dåpsklut md bl.a. barnets og kirkens navn, bok med Jesus fortellinger og et bønneark.
Tirsdager    
Babysang Foreldre som er hjemme med småbarn. Tirsdager kl 11-12-30 i oddetallsuker.
Oppstart igjen 17 januar
Meld deres interesse til Karolina
Onsdager    

Kl 18-19.30

Konfirmanter Egen undervisningsplan
Torsdager    

 kl 17-17.45

 

4 år – t.o.m. 3. klassinger Barnekoret ”Regndråpene”
Allsidig sangutvalg.
Koret deltar også noen ganger i familiegudstjenester
og andre samlinger for barn.
kl 15 4-10. klassinger Krødsherad ungdomskor.

Ved spørsmål eller påmelding henvend dere til Karolina 97548020

Hva skjer ellers? Hvor? For hvem?
Kirkeklubb Kirkestua Olberg Barn 3-5 år i lag med familiene. Invitasjon kommer i posten.
Karneval Kirkestua Olberg 19. februar for alle barn som liker å kle seg ut og slå på pinjata.
Konfirmantleir Haglebu 30. mars-2. april
Konfirmanter
Roadservice konsert for konfirmanter. Thon hallen i Flå 22. april. Konfirmanter
Samarbeid med Sigdal og Flå.
Lys våken Olberg kirke 5. og 6. trinn får invitasjon til å overnatte i kirken. 22. april