Kandidater til menighetsrådsvalget 2015:

1.      Kristin Øverli

2.      Gudrun Bjørka

3.      Gjertrud Tr. Glesne

4.      Olav Bjerkerud

5.      Dag Finn Halsen Olavsbråten

6.      Mona Skogstad

7.      Gudbrand Østvold

8.      Anne Mette Karlsen

9.      Jan Erik Nordby

10.  Hanna Elise Rødberg Pålrud

11.  Elisabeth Solberg

12.  Turid Lobben Brekka

13.  Astrid Elise Sorteberg

14.  Olav Arne Gabriel Sønsteby

Kandidatene er satt opp av menighetsrådet i prioritert rekkefølge. Det skal velges 8 faste medlemmer og 6 varamedlemmer.

 

Nytt ved dette valget:

Det er ikke lenger mulig å stryke kandidater på lista.

Maks tre tilleggsstemmer.

Antall navn som kan føres opp på stemmeseddelen  (flertallsvalg) er også begrenset oppad til tre.

Alle kandidatene er spurt og sagt seg villige til å stå på lista.

 

Gjennomføringen:

Valget er søndag 13.september fra kl. 16.00 – 20.00,
og mandag 14.september fra kl. 09.00 – 17.00.
Valglokalene er Noresund samfunnshus og Krøderen samfunnshus.
Forhåndsstemming ved kirkekontoret 02.09. kl. 10.00 – 14.00.
Alle stemmeberettigede får tilsendt valgkort og informasjon om valget. Godt valg!


Les mer om kirkevalget på kirkens egen nettside for valget